• Senin, 15 Agustus 2022

Mangut Ndhas Manyung

- Minggu, 24 Juli 2022 | 10:00 WIB

NONGKRONG.CO ---Cerkak. Dharma pancen manggon saomah karo adhine wadon sing wis rabi, Dinar. Bojone Dinar, Jati ya kanthi sukarila ngolehi Dharma manggon. Masiya Dharma sejatine ya wis duwe omah dhewe. Ning panggone kantore Dharma karo omahe kuwi lumayan adoh. Yen mobilan sejam, bolak-balik wis entek rong jam neng ndalan. Yen saka omahe Dinar, mung watara sepuluh menitan nganggo motor.

Wiwitane Dharma ya males, kepriyea bae manggon karo ipe ki jelas ora kepenak. Ning dipikir-pikir wong ipene ya lanang lan ngolehi. Tur omahe Dinar ya jembar, akeh kamar kosong. Apamaneh Dinar karo Jati durung duwe anak.

Akhire Dharma pindah manggon omahe Dinar. Jenenge bujangan, pindhah-pindhah ya gampang bae. Ora ana sing ngribeti. Kaya Dharma ngono kuwi. Pindhah mung nggawa tas isi klambi lan ubarampene karo nggawa mobile.

Baca Juga: Gudhege Simbok

Dharma ya wis ngomong karo Dinar kongkon madhik-madhik golekne omah sing cedhak kantore. Ora usah amba ning cukup layak. Njaluke Dharma tipe 36 bae ora papa anggere cedhak kantor, tur regane ya ora larang banget. Dinar nyanggupi lan ya wis ngandhani bojone barang kon golek info seka kanca-kancane nyambut gawe.

Sawetara suwe antara Dinar, Jati, lan Dharma ya ra tau padu congkrah. Wong kabeh ya nyambut gawe. Ketemune mung esuk lan bengi. Dina Setu utawa Minggu sok ya wis padha ura karo butuhe dhewe-dhewe.

“Nyapa to kowe ibut bae ngongkoni aku tuku mangut ndhas manyung. Hambok pesen kana nganggo pesen online. Panggah bae ket wingi ngongkoni aku,” kandhane Dharma karo ngresula.

Baca Juga: KRL…, Oooh KRL…!

Biyasane Dinar mandhiri, apa apa isa dhewe. Ning sajoke bojone tugas neng Jakarta rong minggu iku, versine Dharma adhine ragil ki dadi aleman banget. Apa-apa njaluk tulung dheweke. Kamangka neng ndi-ndi Dinar ya isa motoran utawa nyetir dhewe.

Halaman:

Editor: Ari Wulandari

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Teman Dari Amsterdam Bagian 11

Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB

Felix Dan Rekam Jejak Indonesia Timur Yang Menarik

Senin, 15 Agustus 2022 | 15:30 WIB

Jakarta Ramai Bentuk Lagu Tentang Jakarta Yang Menarik

Minggu, 14 Agustus 2022 | 10:45 WIB

Arafat dan Jejak Kota Yang Aneh

Minggu, 14 Agustus 2022 | 10:15 WIB

Tukang Tambal Ban

Minggu, 14 Agustus 2022 | 10:00 WIB

Cerpen Keterasingan Sadewa Oleh S. Prasetyo Utomo

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 10:57 WIB

Perjalanan Yang Luar Biasa Ala Sapardi Djoko Damono

Jumat, 12 Agustus 2022 | 22:00 WIB

Mumut Dan Kumpulan Perasaan Yang Rumit

Jumat, 12 Agustus 2022 | 21:15 WIB

Arafat Dan Rekam Kota Yang Egois

Jumat, 12 Agustus 2022 | 19:15 WIB

Teman Dari Amsterdam Bagian 10

Jumat, 12 Agustus 2022 | 19:00 WIB

Perasaan Yang Multitafsir Ala Sapardi Djoko Damono

Jumat, 12 Agustus 2022 | 10:00 WIB

Kesederhanaan Uang Ala Jokpin

Jumat, 12 Agustus 2022 | 09:30 WIB

Teman Dari Amsterdam Bagian 9

Kamis, 11 Agustus 2022 | 19:00 WIB

Puisi Padat Ala Michael Djayadi

Kamis, 11 Agustus 2022 | 07:30 WIB
X