• Senin, 15 Agustus 2022

Gudhege Simbok

- Minggu, 3 Juli 2022 | 10:00 WIB

Gudhege Simbok

 

NONGKRONG.CO ---“Le, saiki kowe wes SMA. Tansaya suwe simbok ki rasane tansaya gampang kesel. Ora kuwat maneh mburuh nyang sawah utawa mburuh rerewang neng omahe wong. Kira-kira apike kepiye ya? Simbok ki pingin tenan, kowe sekolah sakdhuwur-dhuwure. Syukur bage isa dadi dokter ngono, rak ya simbok katut melu mulya,” kandhane simboke Wahyu rada dawa.

“Lha Simbok duwe rencana apa?” takone Wahyu karo sajak mikir.

Sejatine dheweke ya wis bola-bali mikir, piye carane ben simboke ora kekeselen nyambut gawe rina wengi nggo mangan lan nyekolahne dheweke. Ning kepriye maneh, dheweke mung isa rewang-rewang sithik. Durung ana asile, ora oleh dhuit sing murwat. Iki bae dheweke isa sekolah SMA, mergane Pak Lurah nyanggupi mbayari biaya sekolahe. Kabeh wragat sekolah ditanggung Pak Lurah suwene telung tahun. Dene bubar kuwi, Pak Lurah ora nyanggupi. Rikala dheweke mlebu SMP, Pak Kadus sing mbayari sekolahe nganti lulus.

“Le, kira-kira yen simbok gawe gudheg, dodolan gudheg ngono payu apa ora ya?”

“Oooh…,” Wahyu langsung kelingan yen gudhege simbok paling enak. Rasane ora kalah karo gudheg-gudheg kondhang neng Yogyakarta. “Mesthi payu, Mbok. Kan masakane simbok enak. Mengko takrewangi ngedol liwat online. Simbok gawe dhisik bae, mengko takkirimne nggone Pak Lurah, Pak Kadus, guru-guru, lan tangga teparo. Karo takngomong simbok dodolan gudheg.”

Baca Juga: Gelang Emas

“Wah, ya apik ngono kuwi, Le. Kira-kira gawe pirang porsi?”

Halaman:

Editor: Ari Wulandari

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Teman Dari Amsterdam Bagian 11

Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB

Felix Dan Rekam Jejak Indonesia Timur Yang Menarik

Senin, 15 Agustus 2022 | 15:30 WIB

Jakarta Ramai Bentuk Lagu Tentang Jakarta Yang Menarik

Minggu, 14 Agustus 2022 | 10:45 WIB

Arafat dan Jejak Kota Yang Aneh

Minggu, 14 Agustus 2022 | 10:15 WIB

Tukang Tambal Ban

Minggu, 14 Agustus 2022 | 10:00 WIB

Cerpen Keterasingan Sadewa Oleh S. Prasetyo Utomo

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 10:57 WIB

Perjalanan Yang Luar Biasa Ala Sapardi Djoko Damono

Jumat, 12 Agustus 2022 | 22:00 WIB

Mumut Dan Kumpulan Perasaan Yang Rumit

Jumat, 12 Agustus 2022 | 21:15 WIB

Arafat Dan Rekam Kota Yang Egois

Jumat, 12 Agustus 2022 | 19:15 WIB

Teman Dari Amsterdam Bagian 10

Jumat, 12 Agustus 2022 | 19:00 WIB

Perasaan Yang Multitafsir Ala Sapardi Djoko Damono

Jumat, 12 Agustus 2022 | 10:00 WIB

Kesederhanaan Uang Ala Jokpin

Jumat, 12 Agustus 2022 | 09:30 WIB

Teman Dari Amsterdam Bagian 9

Kamis, 11 Agustus 2022 | 19:00 WIB

Puisi Padat Ala Michael Djayadi

Kamis, 11 Agustus 2022 | 07:30 WIB
X