• Sabtu, 3 Desember 2022

KRL…, Oooh KRL…!

- Minggu, 26 Juni 2022 | 10:00 WIB

Baca Juga: Gelang Emas 

Sesuke, Dewi pilih nganggo mobil online bae mangkat mulih kantor. Luwih kepenak. Masiya mbayar, ra melu budreg ngrasakne ribete dalan. Atine luwih anteng lan isih isa ngoreksi gaweyan neng dalan. Dewi wis ora sepira bingung maneh. Lha tibakne dheweke ana tugas gaweyan menyang Solo. Kathik esuk-esuk maneh. Etung-etung nganggo mobil online lha kok bolak-balik meh sakyuta ngono. Dewi yo mikir yen ngono kuwi.

“Halah, Mbak. Nganggo KRL bae murah meriah. Jogja Solo mung wolung ewu. PP yo mung nembelas ewu,” kandhane Doni ---adhine nalika disambati kon nyupire nyang Solo. Tibakne Doni ya pas ana gaweyan ngeterne dagangan nyang Purwokerto. Jelas ora sakhaluan ngono.

“Kuwi angel ora nganggo KRL?” takone Dewi sawetara.

“Ora, Mbak. Wis to mengko kari download aplikasi linkaja neng playstore kae. Njur Mbak Dewi isi-isi kaya gawe akun aplikasi liyane. Bubar kuwi kari ngiseni saldone. Rasah akeh-akeh. Satus ewu wes turah-turah. Nggo bayar KRL kuwi saldo minimale telulas ewu,” tambahe Doni.

“Njur mengko nggawene kepiye?” takone Dewi maneh.

“Ora piye-piye, kari diobahne sithik njur metu tanda barcode ngono, Mbak. Nah, barcode kuwi kari mbok scan neng pintu masuk keluar KRL. Wes ngono thok.”

“Ketokane kok gampang ngono,” kandhane Dewi.

“Yo pancen gampang. Mengko seka ngomah nyang stasiun kan isa nggawa mobil dhewe. Parkir ngarep stasiun kana rak gampang.”

“Ya wes, mengko takjajale.”

Halaman:

Editor: Ari Wulandari

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Ibu Negara Cerbung Bagian 35

Jumat, 2 Desember 2022 | 19:00 WIB

Ibu Negara Cerbung Bagian 34

Kamis, 1 Desember 2022 | 19:00 WIB

Cerpen Lolong Karya Trip Umiuki

Rabu, 30 November 2022 | 20:18 WIB

Chairil Berpantun Karya Trip Umiuki

Rabu, 30 November 2022 | 19:30 WIB

Ibu Negara Cerbung Bagian 33

Rabu, 30 November 2022 | 19:00 WIB

Ibu Negara Cerbung Bagian 32

Selasa, 29 November 2022 | 19:00 WIB

Ibu Negara Cerbung Bagian 31

Senin, 28 November 2022 | 19:00 WIB

Ibu Negara Cerbung Bagian 25

Jumat, 25 November 2022 | 19:00 WIB

Ibu Negara Cerbung Bagian 29

Kamis, 24 November 2022 | 19:00 WIB

Ibu Negara Cerbung Bagian 28

Rabu, 23 November 2022 | 19:00 WIB

Ibu Negara Cerbung Bagian 27

Selasa, 22 November 2022 | 19:00 WIB

Ibu Negara Cerbung Bagian 26

Senin, 21 November 2022 | 19:00 WIB

Ibu Negara Cerbung Bagian 25

Jumat, 18 November 2022 | 19:00 WIB
X