• Kamis, 8 Desember 2022

KRL…, Oooh KRL…!

- Minggu, 26 Juni 2022 | 10:00 WIB

 

Nongkrong.co

“Wonten napa, Mbak Dewi? Kok sajak menggalih?” takone Mbok Jum karo nggawa teh anget nggo Dewi.

“Iki, Pak Bejo lara, Mbok. Ra isa nyambut gawe. Kamangka aku lagi kudu lunga-lunga,” sumaure Dewi rada ngresula.

Pas lagi akeh gaweyan wira-wiri kok ya ndadak Pak Bejo sopire kena lara. Panas, meriyang, lan awake nggregesi ngono. Dadi cekak aose ora isa nyambut gawe saora-orane nganti telung dina. Dewi ya mung bisa iya. Lha mosok arep meksa wong lara kon nyambut gawe.

“Lha terus dospundi, Mbak?”

“Ya mangkat dhewe. Yen isih neng kutha bae isa takgawa dhewe,” kandhane karo nyruput teh anget.

“Ngatos-atos nggih, Mbak. Sakniki kan mergine rame banget,” tambahe Mbok Jum.

Akhire, dina kuwi Dewi mangkat mulih kantor ya nyetir dhewe. Lumayan nambahi kesel. Dalan Jogja rak ora kaya biyen. Rame lan rada macet. Terus ketambahan motor-motor mahasiswa sing pating sliyat-sliyut sakepenake udele dhewe. Nambahi kemrungsung neng ati. Yen ora ngati-ngati isa nabrak utawa ketabrak.

Halaman:

Editor: Ari Wulandari

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Ibu Negara Cerbung Bagian 38

Rabu, 7 Desember 2022 | 19:00 WIB

Ibu Negara Cerbung Bagian 37

Selasa, 6 Desember 2022 | 19:00 WIB

Ibu Negara Cerbung Bagian 36

Senin, 5 Desember 2022 | 19:00 WIB

Ibu Negara Cerbung Bagian 35

Jumat, 2 Desember 2022 | 19:00 WIB

Ibu Negara Cerbung Bagian 34

Kamis, 1 Desember 2022 | 19:00 WIB

Cerpen Lolong Karya Trip Umiuki

Rabu, 30 November 2022 | 20:18 WIB

Chairil Berpantun Karya Trip Umiuki

Rabu, 30 November 2022 | 19:30 WIB

Ibu Negara Cerbung Bagian 33

Rabu, 30 November 2022 | 19:00 WIB

Ibu Negara Cerbung Bagian 32

Selasa, 29 November 2022 | 19:00 WIB

Ibu Negara Cerbung Bagian 31

Senin, 28 November 2022 | 19:00 WIB

Ibu Negara Cerbung Bagian 25

Jumat, 25 November 2022 | 19:00 WIB

Ibu Negara Cerbung Bagian 29

Kamis, 24 November 2022 | 19:00 WIB
X