• Senin, 15 Agustus 2022

KRL…, Oooh KRL…!

- Minggu, 26 Juni 2022 | 10:00 WIB

 

Nongkrong.co

“Wonten napa, Mbak Dewi? Kok sajak menggalih?” takone Mbok Jum karo nggawa teh anget nggo Dewi.

“Iki, Pak Bejo lara, Mbok. Ra isa nyambut gawe. Kamangka aku lagi kudu lunga-lunga,” sumaure Dewi rada ngresula.

Pas lagi akeh gaweyan wira-wiri kok ya ndadak Pak Bejo sopire kena lara. Panas, meriyang, lan awake nggregesi ngono. Dadi cekak aose ora isa nyambut gawe saora-orane nganti telung dina. Dewi ya mung bisa iya. Lha mosok arep meksa wong lara kon nyambut gawe.

“Lha terus dospundi, Mbak?”

“Ya mangkat dhewe. Yen isih neng kutha bae isa takgawa dhewe,” kandhane karo nyruput teh anget.

“Ngatos-atos nggih, Mbak. Sakniki kan mergine rame banget,” tambahe Mbok Jum.

Akhire, dina kuwi Dewi mangkat mulih kantor ya nyetir dhewe. Lumayan nambahi kesel. Dalan Jogja rak ora kaya biyen. Rame lan rada macet. Terus ketambahan motor-motor mahasiswa sing pating sliyat-sliyut sakepenake udele dhewe. Nambahi kemrungsung neng ati. Yen ora ngati-ngati isa nabrak utawa ketabrak.

Halaman:

Editor: Ari Wulandari

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Jakarta Ramai Bentuk Lagu Tentang Jakarta Yang Menarik

Minggu, 14 Agustus 2022 | 10:45 WIB

Arafat dan Jejak Kota Yang Aneh

Minggu, 14 Agustus 2022 | 10:15 WIB

Tukang Tambal Ban

Minggu, 14 Agustus 2022 | 10:00 WIB

Cerpen Keterasingan Sadewa Oleh S. Prasetyo Utomo

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 10:57 WIB

Perjalanan Yang Luar Biasa Ala Sapardi Djoko Damono

Jumat, 12 Agustus 2022 | 22:00 WIB

Mumut Dan Kumpulan Perasaan Yang Rumit

Jumat, 12 Agustus 2022 | 21:15 WIB

Arafat Dan Rekam Kota Yang Egois

Jumat, 12 Agustus 2022 | 19:15 WIB

Teman Dari Amsterdam Bagian 10

Jumat, 12 Agustus 2022 | 19:00 WIB

Perasaan Yang Multitafsir Ala Sapardi Djoko Damono

Jumat, 12 Agustus 2022 | 10:00 WIB

Kesederhanaan Uang Ala Jokpin

Jumat, 12 Agustus 2022 | 09:30 WIB

Teman Dari Amsterdam Bagian 9

Kamis, 11 Agustus 2022 | 19:00 WIB

Puisi Padat Ala Michael Djayadi

Kamis, 11 Agustus 2022 | 07:30 WIB

Teman Dari Amsterdam Bagian 8

Rabu, 10 Agustus 2022 | 19:00 WIB

Liyya Dan Luka Yang Tak Kunjung Usai

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:45 WIB
X