• Senin, 15 Agustus 2022

Ngancik Dina Ijab (Bagian 2)

- Rabu, 25 Mei 2022 | 17:07 WIB
Dua cincin (Cincin )
Dua cincin (Cincin )

Nongkrong.co-

Ngancik Dina Ijab
Dening Naufal Bahauddin Wafi

 

 

Tumeka saiki Naras isih durung weruh wujud dedeg lan praupane Mas Laksana kang paling diagung-agung kancane iku. Ora amung Naras, sedulure Sartika dhewe akeh kang durung weruh wujude Mas Laksana. Nanging sanak sedulure Sartika wus percaya tanpa cubriya marang apa kang diceritakne Sartika.

Pancen Sartika iku bocah kang sholehah, ketemu Mas Laksana arang. Awit ketemu sepisanan tumeka ngancik dina ijab, ketemune bisa diitung driji. Ing sela-selane dina gingsir gumanti gumlethak ing ndhuwur amben rumah sakit, Naras kerep mikir kepriye ceritane Sartika bisa tresna marang Mas Laksana.

Apa pancen tresna iku tuwuh ora saka wujud lan swara. Ora amung tresna, babagan rasa percayane Sartika marang Mas Laksana wus mubra-mubru ora duga kira. Kamangka ketemu amung pisan pindho, bisa jagongan amung lumantar Whatsapp lan telfon. Ragane Naras kang lemes ora duwe daya amung bisa semeleh ing amben rumah sakit, nanging pikire kesrimpet-srimpet nasib kancane ing tembe.

Ora amung perkara rasa tresna lan percayane Sartika marang Mas Laksana. Ing dina kang samsaya cedhak marang tanggal ijab kancane iku, samsaya banter angone mikir. Naras isih ora percaya menawa kancane nekat rabi, gelem ora gelem Naras kudu age-age mari supaya bisa teka ing acara.


Dokter Rudi pinangka dokter kang ngrumat Naras awit sepisanan dheweke mondhok, ora leren nglipur rasa mbateg ing rumah sakit sabendinane. Dokter Rudi kagolong Dokter kang isih nom, durung duwe garwa, lan banget ngeman wektu bujange.

Halaman:

Editor: Rudy Han Gagas

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Jakarta Ramai Bentuk Lagu Tentang Jakarta Yang Menarik

Minggu, 14 Agustus 2022 | 10:45 WIB

Arafat dan Jejak Kota Yang Aneh

Minggu, 14 Agustus 2022 | 10:15 WIB

Tukang Tambal Ban

Minggu, 14 Agustus 2022 | 10:00 WIB

Cerpen Keterasingan Sadewa Oleh S. Prasetyo Utomo

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 10:57 WIB

Perjalanan Yang Luar Biasa Ala Sapardi Djoko Damono

Jumat, 12 Agustus 2022 | 22:00 WIB

Mumut Dan Kumpulan Perasaan Yang Rumit

Jumat, 12 Agustus 2022 | 21:15 WIB

Arafat Dan Rekam Kota Yang Egois

Jumat, 12 Agustus 2022 | 19:15 WIB

Teman Dari Amsterdam Bagian 10

Jumat, 12 Agustus 2022 | 19:00 WIB

Perasaan Yang Multitafsir Ala Sapardi Djoko Damono

Jumat, 12 Agustus 2022 | 10:00 WIB

Kesederhanaan Uang Ala Jokpin

Jumat, 12 Agustus 2022 | 09:30 WIB

Teman Dari Amsterdam Bagian 9

Kamis, 11 Agustus 2022 | 19:00 WIB

Puisi Padat Ala Michael Djayadi

Kamis, 11 Agustus 2022 | 07:30 WIB

Teman Dari Amsterdam Bagian 8

Rabu, 10 Agustus 2022 | 19:00 WIB

Liyya Dan Luka Yang Tak Kunjung Usai

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:45 WIB
X